Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Overcome your fears, be self-confident!: Δελτίο Τύπου


Δελτίο Τύπου 

Απολογισμός Προγράμματος Ανταλλαγής Νέων 

“Overcome your fears, be self-confident!”, 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 

(Εσθονία, 15.08.15 - 28.08.15)


Η Κίνηση Νέων Έδεσσας, σε συνεργασία με την Valgamaa Seiklejad, υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία και απήχηση Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Erasmus+) στην Εσθονία στο χρονικό διάστημα 15.08-28.08 του 2015.

Στο Πρόγραμμα συμμετείχαν 32 Νέοι από 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ρουμανία, Εσθονία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα), με αντικείμενο ενασχόλησης τον υγιεινό τρόπο ζωής και την καλλιέργεια αυτοπεποίθησης στους συμμετέχοντες.

Το πρόγραμμα είχε ως κύριο στόχο την προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής, τη βελτίωση της φυσικής και ψυχικής υγείας των συμμετεχόντων προτρέποντάς τους να αντιμετωπίσουν τους φόβους τους μέσα σε ένα συνεργατικό περιβάλλον στα πλαίσια της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.

Η υλοποίηση αυτού του προγράμματος ήταν βασισμένη σε ένα παρόμοιο πρόγραμμα που είχε λάβει χώρα στην Εσθονία πριν δύο χρόνια. Το πρόγραμμα συμπεριλάμβανε νέους με περιορισμένες ευκαιρίες και καταγόμενους από επαρχιακές περιοχές.

Κατά τη διάρκεια των 14 ημερών, οι συμμετέχοντες διεξήγαγαν εργαστήρια και ακολουθούσαν εποικοδομητικές συζητήσεις με βασικό άξονα τον υγιεινό τρόπο ζωής, την αντιμετώπιση των φόβων. Στις συζητήσεις συμπεριλήφθηκαν προτάσεις, συμβουλές καθώς και προσωπικές εμπειρίες που στόχευαν στη βελτίωση της φυσικής και ψυχικής υγείας των συμμετεχόντων. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω διάφορων δραστηριοτήτων και αθλημάτων, όπως τα canoeing, zorbing, volleyball, basketball, football, rugby, ping pong και την επίσκεψη σε adventure park και στο jumping tower της τοπικής λίμνης.

Ορισμένα σημαντικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω της υλοποίησης του προγράμματος ανταλλαγής είναι τα εξής:
• Ενθάρρυνση της υιοθέτησης υγιεινής διατροφής, δραστηριοποίησης, συμμετοχής και φυσικής άσκησης ως τρόπος ζωής και παράδειγμα προς μίμηση.
• Η διαπολιτισμική μάθηση και η εξερεύνηση στοιχείων της κουλτούρας και της πολιτισμικής ταυτότητας των συμμετεχόντων και κατ’ επέκταση των χωρών τους μέσω των διατροφικών τους συνηθειών.
• Η καλλιέργεια κοινωνικών, ατομικών, ομαδικών δεξιοτήτων και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των συμμετεχόντων.
• Η ένταξη και η ενεργητική συμμετοχή ατόμων με μειωμένες ευκαιρίες στο πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν όλη την πορεία του project μέσα από την ειδική ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί (http://exchangestonia2015.blogspot.gr/)

Valgamaa Seiklejad


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου