Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Δελτίο Τύπου - "Spread the Word, Feel the World"Υλοποίηση Προγράμματος Ανταλλαγής Νέων “Spread the Word, Feel the World”, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το Δίκτυο Νέων Ελλάδας (Youthnet Hellas), σε συνεργασία με την Κίνηση Νέων Έδεσσας, το ΚΕΣΥΠ Έδεσσας και την “Επί Σκοπόν”, πρόκειται να υλοποιήσει Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (“Νέα Γενιά σε Δράση”) στην Έδεσσα στο χρονικό διάστημα 22.04-29.04 του 2014.

Στο Πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 32 Νέοι από 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, Ισπανία, Εσθονία, Πολωνία, Βουλγαρία, Ελλάδα), με αντικείμενο μελέτης και ανάλυσης τις μη μεταφράσιμες λέξεις που υπάρχουν στο λεξιλόγιο των χωρών που εκπροσωπούνται. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η διαπολιτισμική κατανόηση και μάθηση και η εξοικείωση των συμμετεχόντων με διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμικά χαρακτηριστικά μέσω αυτών των ιδιαίτερων λέξεων που υπάρχουν σε κάθε γλώσσα.

Οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τις μη μεταφράσιμες λέξεις των χωρών τους, θα εξηγήσουν το νόημά τους και θα πραγματοποιήσουν διάφορα εκπαιδευτικά εργαστήρια και δραστηριότητες σχετικά με το θέμα αυτό. Τα εργαστήρια, οι συζητήσεις και οι δραστηριότητες θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, διαδραστική προσέγγιση και ενεργή συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων. Στο τέλος του προγράμματος θα συγκεντρωθεί όλο το υλικό και θα δημιουργηθεί από τους συμμετέχοντες ένα «Εγχειρίδιο Μη Μεταφράσιμων Λέξεων», το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις λέξεις που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν (μαζί με εξήγηση του νοήματός τους και γραφιστική απεικόνιση) και θα διατεθεί δωρεάν στο κοινό σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την πορεία του project (με διαρκείς αναρτήσεις και άμεση ενημέρωση) μέσα από την ειδική ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί (http://spread-the-word-2014.blogspot.gr/) και την επίσημη ιστοσελίδα του Δικτύου Νέων Ελλάδας (www.youthnet.gr).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου